Το παρόν ανακοίνωση νομικού περιεχομένου Κανονισμός για την παρουσίαση της ιστοσελίδας, creada por MISS SUNSET SL ("BOMBAY SUNSET"), CIF: B88493358.

Ο δικτυακός τόπος περιλαμβάνει έναν ιστότοπο που εμπλέκει τον χρήστη και τον προμηθευτή του και παρέχει τις προϋποθέσεις και τις προϋποθέσεις για την παροχή της υπηρεσίας πρόσβασης στην πύλη και την πρόσβαση σε όλα τα μηνύματα που σχετίζονται με την ασυμμετρία. Η Enviso δεν μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Aviso Legal, ο οποίος χρησιμοποιεί την απόρριψη της απόρριψης από τον υπάλληλο της υπηρεσίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του και την απόφασή του να προβεί σε διακοπή της διαδικασίας.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος Ιστοσελίδα από το Διαδίκτυο που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο "el prestador" από το διαδίκτυο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά από το διαδίκτυο, παλαιότερα από 18 χρόνια.

La folosción del Ιστοσελίδα atribuye la condición de χρήστη Η ποινή και η ασυμμετρία του ποινικού αδικήματος που επιβάλλονται από τον υπάλληλό του είναι απαγορευμένα από τον οφειλέτη. ανακοίνωση νομικού περιεχομένου, όπως στο Γενικοί όροι ó Ιδιαίτερα de Uso, η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι απαραίτητη για την αποφυγή της ύπαρξής της ή για την αποφυγή της ασυμβατότητάς της. Δικτυακός τόπος.

 

1. TITULARIDAD DEL SITIO WEB

Το όνομα τομέα https://www.bombaysunset.com está registrado μια χάρη de  MISS SUNSET SL ("BOMBAY SUNSET"), domiciliada en Μαδρίτη, Pasaje Anchuelo, 2D, 28030. 

Ελ teléfono de πελάτης είναι (34) 674823613 y el buzón de correo electrónico γενικά es info@bombaysunset.com

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι υπηρεσίες και οι υπηρεσίες που παρέχονται από το δικτυακό τόπο δεν είναι εγκατεστημένες στο Διαδίκτυο, χωρίς να έχουν πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους και δεν υπόκεινται σε δικαιοδοσία. Ο ιστότοπός σας είναι ενσωματωμένος στον δικτυακό τόπο του δικτυακού τόπου του δικτυακού τόπου του ιστότοπου. Ο χρήστης είναι ελεύθερος επαγγελματίας και είναι ιστότοπος ιστού. Η πρόσβαση στον ιστότοπο και το περιεχόμενο του ιστού προϋποθέτουν την τήρηση των διαφημιστικών κειμένων, των προϋποθέσεων και των όρων που ισχύουν. Η πρόσβαση στο δίκτυο δεν συνεπάγεται την ύπαρξη εμπορικής συμφόρησης MISS SUNSET SL ("BOMBAY SUNSET")πύλη y el usuario del.

El ανακοίνωση νομικού περιεχομένου y / o στο Condiciones del Servicio de MISS SUNSET SL ("BOMBAY SUNSET") Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να μεταφέρουν το δικό τους ιστότοπο, να τροποποιήσουν τις τροποποιήσεις τους, MISS SUNSET SL ("BOMBAY SUNSET") θεωρούν ότι είναι σημαντικό για το τελικό στάδιο της προπαρασκευής νομοθετικών και τεχνικών θεμάτων. Οι τροποποιήσεις που δημοσιεύτηκαν είναι συμβατές με το κείμενο, το οποίο δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο, παρουσιάζει σαφώς την ένδειξη. Εν συνεχεία, ο εισηγητής είναι ευχαριστημένος με την παρουσία του ανακοίνωση νομικού περιεχομένου Η πρόσβαση στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας είναι χρήσιμη, καθώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα Portal, για να έχετε πρόσβαση σε τροποποιήσεις.

3. OBJETO DE LA WEB

δικτυακός τόπος MISS SUNSET SL ("BOMBAY SUNSET"), η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτύχει την επίτευξή της και να επιτύχει την επίτευξή της και να επιτύχει την επίτευξή της και να επιτύχει την επίτευξή της και να επιτύχει την επίτευξή της, εκφραστικός λόγος για την έκφραση, το cumplimiento de lo expresado en el Aviso Legal και Γενικοί Όροι Συμπεριφοράς της Comercio Online.

4. CONTENIDOS

MISS SUNSET SL ("BOMBAY SUNSET"), (En adelante" la empresa "), η υλοποίηση του οποίου είναι απαραίτητη για την αποφυγή των προβλημάτων που προκύπτουν από τη δημόσια προβολή του ιστότοπου. Ο τόπος αυτός είναι διαθέσιμος μέσω ενός ιστότοπου ιστού εταιρεία ο κάτοχος είναι υπεύθυνος για την τρέχουσα ενημέρωση, την επιφύλαξη εταιρεία, η οποία έχει υποβληθεί σε τροποποιήσεις με σκοπό την επίτευξή του. η εταιρεία, δεν υπάρχει καμία ευθύνη για τη συνέπεια των ερωτημάτων που προκύπτουν από την ύπαρξη παραβιάσεων που οφείλονται στην ύπαρξη προβλημάτων που προκύπτουν από την εξέλιξη του ιστοτόπου.

Το ασυμβίβαστο απαγορεύει την ενσωμάτωση και την επικοινωνία των χρηστών, με το μέρος των χρηστών, το γεγονός ότι τα γεγονότα είναι ανακριβή και ότι ο επαγωγέας προκάλεσε ένα σφάλμα από την αποκατάσταση των προσωπικών δεδομένων εταιρεία, ιδίως όσον αφορά το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με την προστασία της πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, οι οποίοι δεν έχουν την ιδιότητα του τρίτου προσώπου, δεν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τη χορήγηση άδειας από τον κάτοχο της άδειας, un caso de publicidad ilícita, engañosa o desleal.

η εταιρεία δεν εγγυώνται τη βεβαιότητα, την ακρίβεια, την εξάντληση και την πραγματικότητα του κ. Contenidos. η εταιρεία αποκλεισμός, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που απορρέουν από το δίκαιο της δικαιοσύνης, από την πλευρά της δικαιοσύνης και από την άποψη της φύσης της φύσης, η οποία είναι αδιανόητη, ακριβής, εξαντλητική και αναλυτική.

34/2002/11 XNUMX Αυγούστου XNUMX Αυγούστου Σέρβις de la sociedad de la información y comercio electrónico (LSSI-CE).

η εταιρεία επιφυλάσσεται να τροποποιηθεί και να τροποποιηθεί Γενικοί Όροι Χρήσης del ιστοσελίδα así como cualesquiera otras Γενικοί όροι o ΙδιωτικόςReglamentos de usoΟδηγίες o ανακοινώσεις que resulten de aplicación. Asimismo, εταιρεία να επιφυλάσσει τον εαυτό σας από το χέρι, το διαδίκτυο και την ιστοσελίδα της επιχείρησής σας. Εδώ μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την παρουσίαση της παρούσας έκθεσης, καθώς και για το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα σας για να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο της ιστοσελίδας σας. Ο κ. Todas, ο οποίος είναι υπήκοος του νομού, κατοικεί στην Ιταλία και κατοικεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αποτελεί το μοναδικό δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η οποία συνάδει με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος, η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της Usuario δεν συνδέεται με την απαίτηση της κατοικίας της στην Ισπανία, η οποία δεν έχει αποκλειστική αρμοδιότητα, εταιρεία ο οποίος είναι αρμόδιος για την εφαρμογή της νομοθεσίας.

Η πρόσβαση στον ιστότοπο και / ή το περιεχόμενο είναι απαραίτητη. ηλικίας (mínimo 16 سن και España), exonerando α εταιρεία de cualquier responsabilidad al respo.
Δεδομένου ότι οι αναλογικές υπηρεσίες που παρέχονται από τις διάφορες μορφές διαφήμισης είναι εμφανείς, είναι δύσκολο να ληφθούν υπόψη οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την κάλυψη των επιπτώσεων που επιβάλλονται στις υπηρεσίες αυτές.

Αυτοί Γενικοί όροι το οποίο χρησιμοποιείται συχνά για τη χρήση του δικτυακού τόπου του δικτυακού του τόπου και ότι ο ιστότοπός του είναι ελεγχόμενος από το χρήστη και το οποίο παρέχει πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες και πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται από εσάς.

5. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

ευθύνη

Όλοι όσοι έχουν πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο αναλαμβάνουν το ρόλο του χρήστη, δεσμεύοντας την τήρηση και την αυστηρή συμμόρφωση με τις διατάξεις που παρατίθενται στο παρόν, καθώς και κάθε άλλη νομική διάταξη που μπορεί να ισχύει.


η εταιρεία (exe de de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada en su sitio web), το οποίο έχει τη δυνατότητα να εκτελεί τη λειτουργία του και να πραγματοποιεί περιοδικές περιόδους λειτουργίας. Además, εταιρεία να επιφυλάσσεται να τροποποιήσει τις πληροφορίες που περιέχονται στην ενημερωτική έκθεσή του και να δημοσιεύσει την ιστοσελίδα του, εφόσον υπάρχει υποχρέωση προηγούμενης διαβίβασης του περιεχομένου του παρόντος εγγράφου από τον κάτοχο της υπηρεσίας, με την προϋπόθεση ότι είναι επαρκής για την προβολή του στο δικτυακό τόπο του δικτυακού τόπου.

η εταιρεία, δεν υπάρχει εγγύηση για την ύπαρξη του ιού και των στοιχείων που αφορούν την υγεία και την υγεία των χρηστών, με ηλεκτρονικά έγγραφα και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, χωρίς να είναι υπεύθυνη για την υγεία των παραγωγών . 
η εταιρεία, δεν είναι υπεύθυνη για τη χρήση του Ud. ο ιστότοπος αυτός είναι ιστός. 


Ο δικτυακός τόπος της Aviso είναι νόμιμη και είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο. εταιρεία


η εταιρεία δεν υπάρχει καμία υποχρέωση ελέγχου και δεν ελέγχεται η χρήση του από τον Usuarios hacen del Portal, y de los Contenidos. Ειδικότερα, εταιρεία δεν εγγυάται ότι η Usuarios utilicen el Portal και ο Contenidos de conformidad con el Presente Aviso Νομική, η οποία αποτελεί το κύριο αντικείμενο της επιμέλειας και της επιμέλειας.  η εταιρεία   η υποχρέωση επιβεβαίωσης και η εξακρίβωση της ταυτότητάς της δεν επηρεάστηκαν από την ουσία, αλλά εξαντλήθηκαν από την αυθεντική απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

6. ΠΡΟΒΑΜΕΝΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η προαγωγή της τροποποίησης, αντιγραφής, αναπαραγωγής, αποκομιδής, μετάδοσης, διανομής ή μετασχηματισμού του δικτυακού τόπου της Portal, καθώς και η εξουσιοδότηση του εντολοδόχου που αντιστοιχεί στο απόρρητο των νομικών πράξεων. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν εξαρτάται από τη φύση της υπηρεσίας και από την πλευρά της εταιρεία Οι επιβάτες δεν μπορούν να αποφύγουν τη συνειδητοποίηση τους την εταιρεία

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος, η πρόσβαση στο Διαδίκτυο μπορεί να γίνει μέσω της θυρίδας του διαδικτυακού τόπου ή του δικτυακού τόπου που παρατίθεται στο δικτυακό τόπο του δικτυακού τόπου.

Ο ιστότοπός μας είναι συμβατός με το λειτουργικό σύστημα και το οποίο προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και είναι προστατευμένο έναντι προσωπικών δεδομένων, καθώς και από παραβίαση της αρχής της αξιοπιστίας. το κέντρο της αστικής ανάπτυξης, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, «Contenidos»), σύμφωνα με το νόμο, el presente ανακοίνωση νομικού περιεχομένου, καθώς και οι κανονισμοί που διέπουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και τα ηθικά και οικονομικά συμφέροντα των γενικών συμφερόντων και των πολιτικών,

a) αναπαραγωγή, αναπαραγωγή, διανομή, διανομή, διανομή, διανομή, μεταποίηση ή τροποποίηση του περιεχομένου, με την επιφύλαξη της έγκρισης από τον κάτοχο των αντίστοιχων αδειών για την επίλυση του ζητήματος.

b) το τετράδιο, το χειριστήριο ή το σχήμα του άλλου "πνευματική ιδιοκτησία" τα στοιχεία που απεικονίζουν τα αποθεματικά εταιρεία από τους κορυφαίους τίτλους, από τα κυριώτερα ψηφία της καρδιάς, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη από την ανασυγκρότηση.

Ο Εργολάβος απορρίπτει τον αποκλεισμό από τον αποκλεισμό από τον αποκλεισμό από τον αποκλεισμό του Contenidos, οπότε ο διαμεσολαβητής αποκλείει το γεγονός ότι ο διαχειριστής του συστήματος δεν μπορεί να αποδείξει ότι ο διαγωνισμός αυτός έχει ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση του υποκείμενου στον αποκλεισμό αυτού του δικτυακού τόπου encuentren los Contenidos o, γενικά, με την προϋπόθεση ότι η χρήση του Διαδικτύου γίνεται συνήθως μέσω του Διαδικτύου, χωρίς να είναι δυνατή η είσοδος του Δικτύου στη Χρήση του Δικτύου από το Σύστημα Πληροφοριών του Contenidos.

7. NAVEGACIÓN Y SEGURIDAD

η εταιρεία, η υλοποίηση του οποίου είναι εγγυημένη για την επίβλεψη και την επιτυχία της ιστοσελίδας και τη βελτίωση της ποιότητας. Η οπτική απεικόνιση του ιστότοπου είναι συμβατή με την τρέχουσα έκδοση του λογισμικού, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται μια σωστή απεικόνιση. Responsive. 

η εταιρεία, δεν εγγυάται, ότι δεν είναι υπεύθυνη για την πρόσβαση σε ένα ιστότοπο θαλάσσης που συνδέεται με το σφάλμα. Εν γένει caso εταιρεία, η οποία είναι υπεύθυνη για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν την πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Οι υπηρεσίες της αντιπροσωπείας της αντιπροσωπείας της αντιπροσωπείας της αντιπροσωπείας της αντιπροσωπείας της αντιπροσωπείας της αντιπροσωπείας της αντιπροσωπείας είναι υπεύθυνες για την εκτίμηση των επιπτώσεών της ως προς την πραγματική κατάσταση των εμπορευμάτων.

αυτό   ο διανομέας της διανομής των τερματικών συσκευών / των συσκευών εξωτερικής καύσης εταιρεία δεν υπάρχει καμία ευθύνη για το γεγονός ότι το περιεχόμενο της σελίδας αυτής δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

8. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η συμμόρφωση προς την αρχή της πρόληψης Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Προσωπικό εταιρεία πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του σήματος:

- Τα προσωπικά δεδομένα των προσωπικών διευκολύνσεων α εταιρεία η υπηρεσία που χρησιμοποιείται από το πρακτορείο είναι ενσωματωμένη σε ένα δελτίο ταυτότητας που περιέχει τον αριθμό των προμηθειών που ζητούνται και ζητούνται από τον αιτούντα.

- Οι πληροφορίες που περιέχονται στο φυλλάδιο καταχωρίζονται στην έντυπη μορφή Ισπανική υπηρεσία προστασίας δεδομένων  (AEPD) ο οποίος διαθέτει τις απαραίτητες πληροφορίες για την οργάνωση και την οργάνωση των απαιτούμενων εγγυήσεων για τη φύλαξη των προσωπικών δεδομένων και των προσωπικών περιουσιακών στοιχείων του ατόμου ή των προσώπων, με την επιφύλαξη της προστασίας, της πρόσβασης, της επεξεργασίας και της πρόσβασης στο μητρώο, από την ημερομηνία και από τη στιγμή που πρόκειται για εκθέσεις.

Ένα través del presente aviso, εταιρείαενημερώστε τον δικτυακό τόπο του δικτυακού τόπου, που αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού Οργανικός νόμος 15/1999, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (LOPD) και της RGPD για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με την επιφύλαξη της απόφασης του Συμβουλίου μορφή έκφρασης, ελεύθερου χρόνου και εθελοντικής εργασίας, καθώς και ένα ευρωπαϊκό πρότυπο Οι πελάτες που είναι υπεύθυνοι για το ηλεκτρονικό εμπόριο πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τον ιστότοπό τους και να χρησιμοποιήσουν το δικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την αναζήτησή τους, . Ο αναπληρωτής ενημερώνει το χρήστη για την ενσωμάτωση των προσωπικών δεδομένων του, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή εθελοντικών εκδηλώσεων και για την υποβολή της αίτησής του σύμφωνα με την οποία δεν θα περιγραφεί, ένα αρχείο που περιέχει στοιχεία από τον κάτοχο της δήλωσης General de Protección de Datos , y cuyo titular y υπεύθυνη es εταιρεία, το γεγονός ότι το σύστημα αυτόματης επεξεργασίας των δεδομένων ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες προδιαγραφές και τις προδιαγραφές που προβλέπονται από την παρούσα πολιτική για την ιδιωτική ζωή, μια τοπική νομοθεσία που συνάδει με την αρχή της έκφρασης. Το Nuestros εξυπηρετεί την κατάσταση στην Ισπανία. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι υπεύθυνοι για τη διαβίβαση και τη μεταγενέστερη επεξεργασία των μηνυμάτων εξυπηρέτησης. Ανακοινώσεις και λοιπά μηνύματα:

  • Dirección de correo electrónico del usuario.
  • Ενσωματωμένες εκδηλώσεις, βίντεο, κλπ. ... τηλεφωνικές και άλλες συναντήσεις.
  • Otros datos, referenses al registro informático, como la dirección IP.

Αναγνώριση δεδομένων και πρόγνωσης. Η αναγνώριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να οδηγήσει σε διαφορές μεταξύ των διαφόρων τύπων, των διαφημιστικών μηνυμάτων, των διαφημιστικών μηνυμάτων, των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των πληροφοριών Προστασία της υγείας και της υγείας των εργαζομένων. Δεδομένου ότι ο αριθμός των εργαζομένων είναι μικρότερος από το μέσο όρο, οι παραγωγοί δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία τους για να εκτελέσουν τις εργασίες τους με την παρούσα δικτυακή πύλη. Το τελικό αποτέλεσμα της αναγνώρισης είναι ότι η πρόσβαση στη δικτυακή πύλη του δικτυακού τόπου είναι χρήσιμη για την πύλη και τη χρησιμότητα της πύλης. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. El Archivo de otros datos, como la dirección de IP del usuario tiene finalidades como controlar el buen uso del sitio, información estándar del web log (registro de visitas), geolocalización aproximada para evitar estafas, y la finalidad de evitar el uso indebido y fraudulento de los usuarios del portal permitiendo colaborar con Ταυτόχρονα, το καλύτερο είναι το καλύτερο από όλα τα άλλα συστήματα. Παρόμοια στοιχεία για το mejorar la gestión del porta. Según los navegadores más utilizados usused tiene la opción de no aceptar o borrar las cookies si lo desea, no asegurando en este caso el correcto funcionamiento de algunas características del portal. Ημερομηνία αποστολής δεδομένων, μελλοντικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μεσολαβητικά και διαδικτυακά διαδικτυακά θέματα και αποτελέσματα. Los datos que se solicitan son los adecuados, σχετιζόμενοι και όχι excesivos en relación con el ámbito, las finalidades y servicios determinados, explícitos y legítimos de EL ΠΡΕΣΤΑΔΟΡ. Ο ίδιος ο εκπρόσωπος του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει υποβάλει την αίτηση για την υποβολή αίτησης για την υποβολή αίτησης για την υποβολή αίτησης για την υποβολή αιτήματος από το κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση, χωρίς να έχει ενημερωθεί.

- Εγγύηση για την αποφυγή του κινδύνου πρόσβαση, διόρθωση, ακύρωση και αντίθεσηΟι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο κοινοποιούνται στον δικτυακό τόπο εταιρείαubicada en: Pasaje Anchuelo 1, 2D, 28030 Μαδρίτη o μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@bombaysunset.com

Ο ελεγκτής είναι υπεύθυνος για την επίλυση του προβλήματος εταιρεία να εγγυηθείτε την εξασφάλιση της συνείδησης των terceros en los casos previstos en el ανακοίνωση νομικού περιεχομένου de la página y en esta Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

- Η επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από την πρόσφατη επίσκεψη, από την οποία προκύπτει ότι ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να ζητήσει από τον κάτοχό του τη δυνατότητα να ελέγξει την πρόσβαση στις παρακείμενες κατηγορίες, οδηγία IP ως σημείο αναφοράς για την παροχή υπηρεσιών Internet και με το όνομα της κυβέρνησης που είναι επιφορτισμένη με τη συνάντηση. Τα στοιχεία αυτά είναι χρήσιμα για την εκπόνηση των ολοκληρωμένων εκθέσεων του Συμβουλίου.

Πολιτική spam

η εταιρεία να δηλώσετε ότι δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή δήλωσης σχετικά με τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων που αφορούν το εμπόριο "ανεπιθυμητη αλληλογραφια", το ασυμβίβαστο είναι το συμπέρασμα ότι η κατάχρηση είναι αντίθετη με την πρακτική της κατάχρησης.

Επομένως, ο πάροχος εγγυάται στον χρήστη αυτό υπό οποιεσδήποτε συνθήκες Τα άτομα που είναι υπεύθυνα για τη διαφήμιση και τη διαφήμισή τους έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν, να μεταφέρουν, να μεταφέρουν,.

Συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη

Ενεργειακά,https://www.bombaysunset.com να διαθέσει το ενδεχόμενο χρήσης του μητρώου των χρηστών για την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να πραγματοποιήσει σχόλια και να δημοσιεύσει τα μηνύματά του μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Ο χρήστης μέσω των ενεργειών εγγραφής στο blog, με σχόλια ή με το έντυπο επικοινωνίας, θα δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του για τη θεραπεία του προσωπικού που παρέχεται όπως προβλέπεται στην Άρθρο 6 του LOPD. Ο χρήστης μπορεί να ασκήσει το δικό του derechos υπό τους όρους που προβλέπονται από την οδηγία Άρθρο 5 από LOPD.

Οι εκθέσεις αυτές συνιστούν προϋπόθεση για τη συναίνεση της έκφρασης της έκφρασης και της διεθνούς μεταβίβασης των δεδομένων που παράγονται από τα κράτη μέλη LOPD το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση των συσκευών αποστολής.
Τα προσωπικά δεδομένα των προσωπικών αιτημάτων και των ενεργειών τους, τα οποία ενσωματώνονται σε ένα συγκεκριμένο αρχείο, είναι απαραίτητα για την επικοινωνία των νέων σχετικά με τον ιστότοπο 
https://www.bombaysunset.com ενεργώντας όπως διαχείριση αρχείων el δανειστή. Τα πεδία που σημειώνονται με έναν αστερίσκο είναι υποχρεωτικά και είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί ο δηλωμένος σκοπός εάν δεν παρέχονται αυτά τα δεδομένα. Ενημερώνεστε επίσης για τη δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην ενότητα για τα δικαιώματα χρήστη.

9.- Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

MISS SUNSET SL ("BOMBAY SUNSET").

Διεύθυνση: Pasaje Anchuelo 1, 2D

Γάδος. Ταχυδρομική: 28.030

Τηλέφωνο: 674823613

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: info@bombaysunset.com

Web: https://bombaysunset.com/

 

ΣΚΟΠΟΣ

En MISS SUNSET SL ("BOMBAY SUNSET") οι πληροφορίες που παρέχονται από τους επισκέπτες είναι προσβάσιμες από τον πελάτη, με πληροφορίες από τους πελάτες, από το Proveedores o Empleados.

Δεν είναι απαραίτητο να διατηρήσετε την πεποίθησή σας για την κατάργηση της παράνομης εργασίας.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Recabar el Consentimiento del Interesado.

ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ

Λος datos que MISS SUNSET SL ("BOMBAY SUNSET") επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του οργανισμού για τα τελικά διοικητικά καθήκοντα, συμπεριλαμβάνοντας τις υπηρεσίες του Clientes y Empleados.

Δεν υπάρχει τίποτα για ένα τεράστιο, νομικό νόμο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Επόμενος λόγος για την απόκτηση του δικαιώματος, η αποκατάσταση των δεδομένων δεν είναι ακριβής και δεν επιτρέπεται η εξακρίβωση της ταυτότητάς του, καθώς και η συμπλήρωση του ερωτήματος, καθώς και η επεξήγηση των πληροφοριών.

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για την επιβολή περιορισμών στην επιβολή κυρώσεων, με την επιφύλαξη τυχόν παραβιάσεων του νόμου περί προστασίας του ανταγωνισμού.

Το También υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι επιβάτες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και επηρεάζουν την κατάσταση και την κατάσταση των σχετικών περιστατικών.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Πληροφορίες για την πληροφόρηση και τις πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων της ιστοσελίδας:

https://bombaysunset.com/

 

10. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Οι όροι και οι όροι είναι αυστηροί δικτυακός τόπος, δεδομένου ότι οι σχέσεις μεταξύ της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και της προστασίας των καταναλωτών είναι αυθεντικές. Η επίλυση του προβλήματος της επίλυσης διαφορών, η ασυμμετρία ή η απόκλιση από την εφαρμογή της νομοθεσίας εταιρεία, ο οποίος είναι ο ιστότοπος του ιστού, ο οποίος βγαίνει από την αρχή mediación, en su defecto α arbitraje y / oa los Juzgados y Tribunales de Madrid, Ισπανία.